Page content

Auto Alarm systeem – Belgische regelgeving

Auto Alarm systeem – Belgische regelgeving

Helaas gebeuren er nog steeds diefstallen van nieuwe maar tevens ook van iets oudere voertuigen. Zelfs wanneer er een auto alarm afgaat, zijn er nog weinig mensen die er van op kijken. Op welke manier kan u dan voorkomen dat uw voertuig wordt gestolen en hoe heeft u de meeste kans dat uw voertuig wordt teruggevonden in geval van een diefstal?

Overzicht verschillende auto alarm systemen

De geoffreerde auto alarm systemen van de auto fabrikanten zorgen ervoor dat een sirene afgaat wanneer in uw wagen wordt ingebroken. Doch heeft de dief slechts weinig tijd nodig om zichtbare items in de auto mee te nemen alvorens omstaanders kunnen reageren. Daarom is het reeds belangrijk om zo weinig mogelijk belangrijke items te laten rondslingeren in de wagen.

Doch, bestaan er bendes welke het gemunt hebben op het voertuig zelf of op componenten. Op welke manieren kunnen we nu ons voertuig beschermen? Ziehier een overzicht :

  • Volumetrisch auto alarm
  • Tracking on demand (TT0 en TT1)
  • Product met automatische diefstal melding (TT2)
  • Product met verhindering tot herstarten (TT3)
  • Product met hoogste beveiligingsgraad (TT4)

Volumetrisch auto alarm systeem

Deze alarm systemen worden geactiveerd door enerzijds de oorspronkelijke autosleutel of kan door een aparte sleutel worden geactiveerd. Deze systemen zijn kenmerkend klein en worden door de verschillende verzekeringsmaatschappijen goedgekeurd. Deze alarm systemen bieden eveneens de mogelijkheid aan tot startonderbreking, wanneer een poging wordt ondernomen om de auto te starten zonder sleutel.

Er zijn tevens auto alarm systemen welke een INCERT certificatie dienen te dragen door de verzekeringsmaatschappij. De regelgeving van Incert kan u in een ander artikel terugvinden.

Basisproduct met “tracking on demand” (TT0 en TT1)

Het betreft een systeem waarbij het alarm kan worden gegenereerd op initiatief van de eigenaar of van de bestuurder van het voertuig wanneer deze de diefstal van het voertuig vaststelt. Die persoon kan dan de bewakingscentrale verwittigen met wie hij een abonnementscontract heeft onderschreven waarbij de procedure van tracking en tracing kan worden aangevat met het oog op het lokaliseren van het gestolen voertuig.

Product met automatische diefstalmelding (TT2)

Het betreft eenzelfde systeem als de TT1 maar daarentegen wordt bij diefstal het signalement naar de bewakingscentrale automatisch gegenereerd zonder tussenkomst van de eigenaar of bestuurder. Het voordeel van dit systeem zit in de mogelijkheid om een diefstal veel vlugger te kunnen detecteren zodat de procedure bij de centrale onmiddellijk kan worden aangevat. Deze automatische melding wordt gegenereerd door een herkenningsprocedure van de toegelaten bestuurder.

Product met verhindering tot herstarten (TT3)

Het betreft eenzelfde systeem als de TT1 maar met een verhindering tot het herstarten van de motor teneinde het gestolen voertuig te immobiliseren na een stilstand. Van zodra de motor van het voertuig wordt afgezet laat het systeem niet meer toe om te herstarten en immobiliseert dus het voertuig om zo te vermijden dat de dief zijn weg zou kunnen vervolgen.

Product met hoogste beveiligingsgraad (TT4)

Het betreft een product waarin alle functionaliteiten waarvan sprake in de andere producten (TT1, TT2 en TT3) verzameld zitten. Dit betekent dat een TT4 product zowel een automatische melding naar de centrale bezit als een verhindering tot herstarten van het gestolen voertuig na stilstand.

Afhankelijk van de kostprijs en de populariteit van uw voertuig zal de verzekeringsmaatschappij aansturen op een TT3 of TT4 auto alarm systeem. Meestal geldt dit voor voertuigen vanaf 75.000 euro.

Welk is nu de beste optie voor mij?

Uiteraard is uw wens prioritair en kunnen we uw wens inwilligen, maar heeft u misschien nog vragen? U kan dan zeker bij ons terecht voor een persoonlijk gesprek aangaande uw noden. Contacteer ons bij eventuele vragen via ons contact formulier en wij beantwoorden uw vraag binnen de 24 uren.

 

 

Comment Section

0 reacties op “Auto Alarm systeem – Belgische regelgeving

Plaats een reactie


*